Ebeltoft rådhus fra 1576

Placering Torvet
Funktioner Byting, Herredsting, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1576
Oplysningen om rådhusets opførelse stammer fra Pontoppidans Atlas fra 1768, og denne bygger sandsynligvis sin viden på den overligger, der var placeret over døren til rådhuset. På overliggeren var indgraveret årstallet 1576.

Restaureret: 1686
Der er i Ebeltoft købstads historie noteret mange mindre restaureringer i forbindelse med syn og mindre ombygninger. De er ikke medtaget her, men derimod kun den store istandsættelse i 1686.

Nedtaget: 1788

Billeder -
Bemærkninger Fra 1707 var byfogeden i Ebeltoft tillige herredsfoged for Mols og Sønder Djurs herreder. Derfor havde rådhuset også funktion som herredsting.
Litteratur Albeck, Gustav og Rasmussen, Poul: Ebeltoft købstads historie, Ebeltoft, 1951