Randers rådhus fra 1616

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1616

Restaureret: 1741

Nedtaget: 1778-1779
Man var egentligt i gang med at restaurere rådhuset og var da også et par måneder henne i arbejdet, da stiftsbefalingsmanden krævede det afbrudt, fordi det var nyttesløst at prøve at reparere den gamle bygning. Man valgte så at nedrive bygningen.

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, tredje udgave, div. bind, København, 1898-1906
Hall, Henning: Ryttere, rak og randersborgere, Randers, 1986
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, første udgave, div. bind, København, 1858-1859
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, anden udgave, div. bind, København, 1872-1879
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970