Ribe rådhus fra 1394

Placering Centrum (Grønnegades østside, adskilt af en bygning fra Torvet)
Funktioner Vinkælder, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Erhvervet: 1394
Bygningen stod allerede i 1394. Den tilhørte købmændene fra Grønningen, som brugte den som festsal. Hvornår den blev opført vides ikke, men den overgik til byen som rådhus i 1394.

Nedtaget: 1707
Rådhuset var efterhånden meget faldefærdigt, specielt arresterne fungerede ikke efter hensigten; fangerne flygtede uden problemer derfra.

Billeder -
Bemærkninger Huset bestod af tre sammenbyggede huse med takkede gavle mod gaden.
Litteratur Matthiessen, Hugo m. fl.: Ribe Bys Historie 1660-1730, København, 1929