Ribe rådhus fra 1709

Placering Centrum ("Stenset", Hjørnet af Stenbo- og Sønderportsgade)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Byen købte den eksisterende bygning for 365 rdl.
Kronologi

Restaureret: 1709
I forbindelse med købet var det nødvendigt at istandsætte bygningen. Det beløb sig til 194 rdl. Der har altså ikke været behov for store ombygninger af huset.

Erhvervet: 1709
Man købte den middelalderlige stenbygning af en enke for 365 rdl.

Billeder
Miniature af billedet Ribe rådhus fra 1709, set fra Stenbogade, anno 1871Ribe rådhus fra 1709, set fra Stenbogade, anno 1871
Rådhuset er den flagende bygning nederst i Stenbogade med de kamtakkede gavle.

Miniature af billedet Ribe rådhus fra 1709, set fra  v. Støckens PladsRibe rådhus fra 1709, set fra v. Støckens Plads
Et andet perspektiv på rådhuset, hvor man tydeligt ser den murede middelalderhovedfløj. De tre vinduer på taget er tilsyneladende af nyere dato; de er i hvert fald ikke med på Magnus Petersens tegning fra 1871.
Bemærkninger Det var ikke byen, der opførte bygningen. Man købte 1709 huset af enkefru Anna Knudsen (g. m. Niels Knudsen); det var dog nødvendigt med en smule istandsættelse førend bygningen kunne fungere som rådhus, men meget har det tilsyneladende ikke været, istandsættelsen beløb sig kun til 194 rdl. Selve bygningen gav man 365 rdl. for. Det har været et billigt køb for Ribe by, for rådhuset kunne bruges i mindst 150 år.
Litteratur Matthiessen, Hugo m. fl.: Ribe Bys Historie 1660-1730, København, 1929
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970