Ringkøbing rådhus fra 1629

Placering Torvet (Mellem Torvet og kirken)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Fordeling by/land: 100/0%.
Borgmesteren og rådet brugte 300 slettedaler, som egentlig var skænket til latinskolen, til nybyggeriet. Derudover lånte man 100 slettedaler af borgmesteren.
Kronologi

Opført: 1629

Nedtaget: 1777-1778
Rådhuset var for faldefærdigt til at kunne benyttes længere.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var bygget i både grundmur og bindingsværk; det var et par og tyve alen langt, ti alen bredt og fem-seks alen højt. Der var ikke penge til bræddegulv, så man måtte nøjes med det mere beskedne stengulv. Kildehenvisningen giver yderligere informationer om finansieringen af rådhuset.
Litteratur Landsarkivet for Nørrejylland, Ringkøbing rådstuearkiv, Kæmnerregnskab 1628-29
Nielsen, Carl Lindberg: Ringkjøbing købstads historie, Ringkøbing,