Roskilde rådhus fra før 1677

Placering Centrum (Hjørnet ved Skt. Ols Gade og Algade, ca. 100 meter fra Stændertorvet)
Funktioner Fest- og mødesal for borgerne, Vinkælder, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Restaureret: 1723-1724

Nedtaget: 1731
Rådhuset brændte ned ved en stor brand, der hærgede hele byen.

Billeder
Miniature af billedet Rådhus i Paslek i PolenRådhus i Paslek i Polen
Dette rådhus i Polen, mener man, er meget lig det middelalderlige rådhus i Roskilde; så gennem dette billede kan man formodentlig få en fornemmelse af det gamle rådhus. Stilen er typisk for rådhusene i den daværende Tyske Ordens landområder i midten af det 13. århundrede. De typiske stiltræk er den åbne arkade i flugt med gadebebyggelsen - ofte benyttet til afholdelse af bytingsmøder - gavlpartiet, samt at rummene på de forskellige rådhuse ofte havde lignende funktioner.

Miniature af billedet Resens Atlas, 1677, Roskilde ByResens Atlas, 1677, Roskilde By
Rådhuset er placeret nede i højre hjørne, på hjørnet mellem vejene "3" og "24"; det ligger længere fremme mod gaden i forhold til de andre bygninger. Rådhuset ligger ikke lige ved byens torv, men dog i umiddelbar nærhed; der er torve både ved kirken og ved nr. "26".
Bemærkninger På Resens kort fra 1677 optræder det pågældende rådhus. Det kan altså dateres til et tidspunkt før 1677. Den Danske Atlas (1774) fortæller at rådhuset havde en udskænkningsstue i kælderen, samt at der på etagen over (det vides ikke, om der menes første eller andet stokværk) var en "anseelig lang og viid Sal" (Pontoppidan, bind VI, s. 147).
Litteratur Frandsen, Karl Erik og Bjørn, Claus: Roskilde bys historie 1536-1850, Roskilde, 1998
Pontoppidan, Erich: Den Danske Atlas, København, 1763-1781