Rudkøbing rådhus fra 1845

Placering Torvet
Funktioner Byting, Kæmnerkontor, Rådstue
Bygmestre Jørgen Hansen Koch (arkitekt)
Stephan Jørgensen (oprindelig tegning)
Finansiering Landdistriktet gav et beløb til opførelsen; hvor meget vides dog ikke.
Kronologi

Opført: 1845

Billeder
Miniature af billedet Rudkøbing rådhus fra 1845Rudkøbing rådhus fra 1845
Man ser her rådhuset fra 1845 på det noget trange torv.
Bemærkninger Rådhuset i to etager var tegnet af hofbygmester Jørgen Hansen Koch, som også stod opførelsen af rådhusene i Svendborg og Middelfart samt restaureringen af Kerteminde rådhus. Jørgen Hansen Koch var i midten af 1800-tallet ansvarlig for rådhusbyggerierne på Fyn og de tilliggende øer, og han optræder derfor ofte som rådhusenes arkitekt.
Litteratur Ravn, Helle m.fl.: Rudkøbing 700 år, Rudkøbing, 1987
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, anden udgave, div. bind, København, 1872-1879