Skanderborg rådhus fra 1830

Placering Torvet (Langt fremme på Torvet)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Fordeling by/land: 25/75%.
Hjermslev-Gjern-herreder skulle udrede majoriteten af udgifterne, nemlig 3/4.
Kronologi

Opført: 1830
Grunden til, at man så sent fik et rådhus i Skanderborg, var, at man indtil da havde afholdt rådsmøder i et lokale over slotsporten.

Nedtaget: 1859
Rådhuset blev hurtigt for småt til at kunne rumme den voksende købstads administration. Allerede i 1854 var de første planer fremme om en ombygning eller nybygning.

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Holtet, Chr.: Blade af Skanderborg bys historie, Skanderborg, 1933