Skive rådhus fra 1686

Placering
Funktioner Arrest, Byting, Fest- og mødesal for borgerne, Rådstue
Bygmestre Niels Pedersen Lejrskov (bygmester)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1686
Der var også et rådhus før 1686; det var dog så forfaldent, at man i 1686 valgte at bygge et nyt.

Nedtaget: 1715
Rådhuset brændte og måtte rives ned.

Billeder -
Bemærkninger Man ved, at der blev indgået en aftale mellem Niels Pedersen Lejrskov og byens mænd om opførelsen af et nyt rådhus, der skulle have følgende udseende: "seks Bindinger forsvarligt Hus med 12 Alens Bjælker og 10 Alens Sparretræer, 4½ Alens Egestolper og 3 Karm vinduer" . (Niels P. Bjerregaard: Af Skives historie, Skive, 1947, s. 53). Derudover skulle taget være af halm, gavlene dækkes af fjæl og væggene af ler.
Litteratur Bjerregaard, Niels P.: Af Skives historie, Skive, 1947