Skælskør rådhus fra 1744

Placering Torvet (Gammelgade ved det daværende Axel Torv, nu Gammel Torv)
Funktioner Arkiv, Arrest, Byting, Fest- og mødesal for borgerne, Sprøjtehus, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: ca. 1744
Man mener, at rådhuset er fra dette år pga. en jernplade, der sidder på huset; den angiver årstallet 1744.

Billeder
Miniature af billedet Skælskør rådhus 1744-1829Skælskør rådhus 1744-1829
Rådhuset, som man daterer efter en jernplade indsat i rådhuset med årstallet 1744, gik ud af funktion efter 85 år. Man havde behov for et større rådhus, og desuden var det blevet påbudt at forbedre arrestforholdene. Således blev det allerede i 1829 afløst af et nyt rådhus. Det gamle rådhus fik dog lov at stå og har siden 1829 været i privat eje.
Bemærkninger I sin beskrivelse af rådhuset citerer J. Lyshjelm i bogen "Skælskør" fra 1996 en kilde uden at opgive kildens navn; det er dog sandsynligvis P. Edvardsen Friis: "En ringe Underretning om Schielschiør Kiøbstæds gamle og nu værende Tilstand", 1759, der citeres. Rådhuset beskrives der som værende i ni fag i én etage med bindingsværk, grundmur og teglhængt tag.
Litteratur Lyshjelm, J.: Skælskør, Skælskør, 1996
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970