Slagelse rådhus fra 1500-1532

Placering Periferien (Bag ved Skt. Michels kirkegård, i udkanten af byen)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Erhvervet: imellem ca. 1500 og 1532
I Resen o. 1675 nævnes, at rådhuset 1500 var henlagt til "de lybskers pakhus"; på den anden side nævnes rådhuset i et brev i 1532.

Nedtaget: ca. 1723

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var en grundmuret bygning, men i starten af 1700-tallet var det så faldefærdigt, at det ikke længere var forsvarligt at opholde sig der. I perioden ca. 1723-1735 havde man derfor til huse i lejede lokaler i et hus på hjørnet af Slotgade og Bredegade (matr.nr. 71).
Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, anden udgave, div. bind, København, 1872-1879
Arnskov, P.: Slagelse By, udgivet i serien Danske byer og deres mænd, Frederikssund, 1917
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970