Ebeltoft rådhus fra 1840

Placering Torvet (Rådhuset blev lagt vest for Torvet i Føns' gamle bygning)
Funktioner Rådstue
Bygmestre Carl Friederich Semberlund (bygmester)
Finansiering Fordeling by/land: 33/67%.
Selvom herrederne betalte 2/3 af prisen, skulle de i fremtiden tillige betale arrestleje.
Kronologi

Opført: 1840

Billeder
Miniature af billedet Ebeltoft rådhus fra 1840Ebeltoft rådhus fra 1840
Det nye rådhus blev opført vest for Torvet, så den centrale placering af byens hus blev bevaret.
Bemærkninger Da man i slutningen af 1830´erne fandt det nødvendigt med et nyt rådhus, valgte man at bygge et nyt et andet sted i byen og samtidig lade det gamle rådhus stå. Det gamle rådhus kunne derved bruges som sømærke pga. det høje spir og som sprøjtehus.

Betalingen af rådhuset stod især herrederne for; det skyldtes, at herrederne var befolket med ca. 10.500 mennesker, mens byen kun var beboet af ca. 1000 mennesker.

Litteratur Albeck, Gustav og Rasmussen, Poul: Ebeltoft købstads historie, Ebeltoft, 1951