Sorø rådhus fra 1845

Placering Torvet (Amtspladsen)
Funktioner Rådstue
Bygmestre Frederik Ferdinand Friis (arkitekt)
Finansiering Der var en fordeling af betalingen mellem land- og bydistrikterne, men hvorledes den var, vides ikke.
Kronologi

Opført: 1845
Før 1845 havde man ikke noget rådhus i Sorø. Møderne blev holdt rundt omkring i byen, efter 1829 særlig på tinghuset.

Nedtaget: 1879
Rådhuset brændte i 1879, og man byggede derfor et nyt.

Billeder
Miniature af billedet Sorø rådhus fra 1845Sorø rådhus fra 1845
Rådhuset set fra Torvet.
Bemærkninger Rådhuset brændte allerede 1879, kun 34 år efter at det var blevet bygget.
Litteratur la Cour, L.F.: Sorø Bys Historie gennem tre hundrede Aar, Sorø, 1938