Stege rådhus fra 1742

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Kongen skænkede gavmildt 5000 rdl. til rådhusets genopbygning.
Kongen har bidraget
Kronologi

Opført: 1742
Det forrige rådhus ved man ikke andet om, end at det brændte 1740 i en af de store bybrande i Stege.

Overgået til anden anvendelse: ca. 1854
Rådhuset blev taget ud af funktion i 1854, men fik lov at blive stående.

Billeder
Miniature af billedet Stege rådhus fra 1742, set fra TorvetStege rådhus fra 1742, set fra Torvet
Rådhuset er den ikke så store hvide bygning med frontispice i midten af billedet. Dette er et udsnit af en større tegning, hvorpå man vil kunne se byens forholdsvis store torv.
Bemærkninger -
Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970
Friis, Bendt: Stege inden for volden, Møn Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1981