St. Heddinge rådhus fra før 1675

Placering Torvet (Nordsiden af Kirketorvet, syd for præstegården)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: før 1675 (?)
Resen omtaler o. 1675 et rådhus, så man må gå ud fra, at der blev bygget et sådant på et tidspunkt før 1675.

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Syd- og Vestsjælland, bind 6, Odense, 1999