Stubbekøbing rådhus fra 1578

Placering Torvet (Torvets sydvesthjørne)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering 1575 søgte man kongen om tilladelse til at bruge halvdelen af byskatten til istandsættelse af rådhuset. Rådhuset var dog for gammelt, og pengene rakte ikke til et nyt. Man søgte derfor på ny 1578.
Kongen har bidraget
Kronologi

Opført: imellem 1550 og 1599 (?)

Nedtaget: 1785
Rådhuset faldt sammen af ælde; sådan er det i hvert fald overleveret; måske dele af taget faldt ned på et tidspunkt.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var i bindingsværk med tegltag, den eneste bygning i byen med tegltag udover kirken.
Litteratur Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Lolland, Falster, Møn, bind 3, Odense, 1994
Henningsen, S.: Stubbekøbing 1354-1954, København, 1954
Brøndsted, Johannes (red.): Danmark før og nu, Fyn, Lolland-Falster, Bornholm, København, 1956