Svendborg rådhus fra 1576

Placering Torvet
Funktioner Arrest, Arrestforvarerbolig, Byting, Civilarrest, Skolestue, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Ombygningen i 1681 blev betalt ved frivillige bidrag fra byens borgere.
Kronologi

Opført: ca. 1576
Man ser blandt andet Frederik 2.´s navneciffer over porten, hvilket er med til at fastslå opførelsestidspunktet.

Restaureret: 1667

Restaureret: 1681
Istandsættelsen 1681 nærmede sig en nybygning, idet rådhuset var så faldefærdigt, at det var nødvendigt at nedbryde dele af det for igen at bygge fra grunden.

Restaureret: 1718
1718 brugte man 232 rdl. på at udbedre skader.

Restaureret: 1728
1728 blev den vestre gavl nedbrudt og genopført. Samtidig blev der indsat 23 nye vinduer, dog med de gamle ruder. Galgen, træhesten og "pælen" fornyedes også.

Billeder -
Bemærkninger Brandtaksationen fra 1761 beskriver huset som værende på 23 fag i to stokværk.
Litteratur Jonassen, Otto: Købstadliv i Enevældens barndom, Svendborg, 1985
Bro-Jørgensen, J.O.: Svendborg købstads historie, bind 1, Svendborg, 1959