Slangerup rådhus fra 1779

Placering Centrum (Østre hjørne af Blegdamsstræde og Fromsgade)
Funktioner Arrest, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Indretningen af arrest og kvægfold kostede en del, så kirken satte en prioritet på 260 rdl. i huset.
Kronologi

Erhvervet: 1779
Man købte en gård fra 1764 og indrettede deri rådhus.

Billeder -
Bemærkninger Rådhuset var 13 fag langt til gaden. Der blev indrettet arrest og kvægfold ved det.

Rådhuset blev Slangerups sidste, idet byen 1809 fik frataget sine købstadsprivilegier, der i stedet overgik til Frederikssund.

Litteratur Sundbo, Arne: Frederikssunds og Købstaden Slangerups Historie, Frederikssund, 1931