Svendborg rådhus fra 1830

Placering Torvet
Funktioner Rådstue
Bygmestre Jørgen Hansen Koch (arkitekt)
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1830
Planerne var fremme allerede 1802, men blev skrinlagt i en årrække pga. Englandskrigen og den senere statsbankerot.

Billeder
Miniature af billedet Svendborg rådhus fra 1830Svendborg rådhus fra 1830
Tegning af Svendborg rådhus.
Bemærkninger Svendborg rådhus fra 1830 blev tegnet af kgl. hofbygmester Jørgen Hansen Koch - den ansvarlige hofbygmester for de fynske rådhusbyggerier i midten af 1800-tallet.
Litteratur Jonassen, Otto: Købstadliv i Enevældens barndom, Svendborg, 1985
Bro-Jørgensen, J.O.: Svendborg købstads historie, bind 1, Svendborg, 1959