Sæby rådhus fra ca. 1667

Placering Torvet (Gammel Torv)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: ca. 1667
Der er kendskab til et rådhus 1597. Dette blev nedtaget 1665 - 1667, fordi det var så forfaldent. Man byggede derfor et nyt på det gamle rådhus´ fundament på Gammel Torv (nu Klostertorv).

Det tidligere rådhus, der blev revet ned i 1667, nævnes som værende i to stokværk i bindingsværk og med tegltag.

Nedtaget: imellem ca. 1700 og 1730
Det materiale, man havde brugt til opførelsen, var af for dårlig kvalitet og huset måtte derfor nedrives allerede efter ca. 50 år.

Billeder -
Bemærkninger -
Litteratur Egevang, Robert: Det gamle Sæby, København, 1977
Ørberg, Paul G.: En by ved havet, bind 1, Sæby, 1970
Jakobsen, Ejnar: En by ved havet, bind 2, Sæby, 1970