Sæby rådhus fra begyndelsen af 1700-tallet

Placering Torvet (Gammel Torv, lidt nærmere kirken, Algades nordlige ende)
Funktioner Arrest, Byting, Herredsting, Udlejning, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: imellem ca. 1700 og 1730

Overgået til anden anvendelse: 1848
Huset står stadig ved Torvet i nærheden af den gamle klosterkirke.

Billeder
Miniature af billedet Fotografi af Sæby rådhusFotografi af Sæby rådhus
Rådhuset ses for enden af gaden (Algade) med facaden vendt mod Torvet. Den store klosterkirke ses i baggrunden.
Bemærkninger I en beskrivelse 1781 berettes, at der i rådhuset var byting for Sæby samt ting for herrederne Børglum-Jerslev. Desuden var der arrestkamre, materielhus og "lejevåninger".

Det var bygget i egetræsbindingsværk i 15 fag med murede vægge og tegltag.

Bygningen blev forkortet med syv fag mellem 1781 og 1801, så den var tilsyneladende for stor.

Rådhuset bibeholdt sin funktion op til 1848.

Litteratur Egevang, Robert: Det gamle Sæby, København, 1977
Ørberg, Paul G.: En by ved havet, bind 1, Sæby, 1970
Jakobsen, Ejnar: En by ved havet, bind 2, Sæby, 1970