De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Viborg

Viborg

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Byfoged Wissing 1801-?
Stadshauptmand Hr. Hærder [1831]-1832
Stadshauptmand Thomas Pauli Harder 1832-[1842]

Funktioner

Ceremonielle pligter

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps
Oprettet umiddelbart efter ophævelsen af borgervæbningen i 1843.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (ældre) 1843
2. afdeling 1801 1822?
Det frivillige Jægerkorps 1801 ?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 185-186

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Viborg kødstads historie, 4 bd.

Spreckelsen, Otto von, 1940-41, s. bd. I, 266-292

Stiftstaden Viborg: En topografisk, historisk og statistisk Beskrivelse med tilhørende Grundtegning

Ursin, M.R., 1849, s. 211