De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kerteminde

Kerteminde

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Fændrik Niels Launborg [1814]
Kaptajn Hr. Cappeln 1834-1842
Kaptajn Ulrich Giede [1814]-1834
Premierløjtnant Anders Kragh [1814]
Sekondløjtnant Jens Olesen Gaarder [1814]
Sekondløjtnant Wilhelm Steen [1814]

Funktioner

Ceremonielle pligter
Parade ved kongebesøg i 1842, hvor Christian VIII besøgte byen.

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps
Efter ophævelsen i 1842 overgik borgervæbningen til brandkorpset som politikorps.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1842
2. afdeling 1801 1813/1822

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 108

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Kerteminde Bys Historie, 3 bind

Porsmose, Erland, Birgit Bjerre og Kurt Risskov Sørensen, 2000

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837