De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Slagelse

Slagelse

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Bager Augustinus Haarder 1835-1840
Kaptajn Kobbersmed Gotlob Hausbild 1800, o.
Kaptajn Købmand A.P. Kierulff -1835

Funktioner

Ceremonielle pligter
Brandkorps
Der var stor overlapning mellem mandskabet i byens brandkorps og byens borgervæbning

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1840
2. afdeling 1801 1822

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 67-68

Bogen om Slagelse

Arnskov, P., 1931, s. 283-290

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Slagelse som militært domicil

Nielsen, H. K., 1979, s. 221-232