De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kalundborg

Kalundborg

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Stadshauptmand Købmand Christian Henrik Finstad 1800-1814
Stadshauptmand Købmand Nicolaj Wenuleth 1814-

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1800 1853
2. afdeling 1801 1822
Jægerkorps 1805 ?

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Kalundborgs borgervæbning

Waagepetersen, Christian, 1976, s. 167-181, Festskrift til K.G. Kaaber