De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Stege

Stege

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Ulrich Friderich From Blixenkrone Kollin [1814]
Premierløjtnant Henrich Krendel [1814]
Premierløjtnant Jens Olsen Lund [1814]
Sekondløjtnant Friderich Wilhelm Conrad Labhoff [1814]
Sekondløjtnant Johannes Troels Konglev [1814]

Videreførte funktioner

Brandkorps
Oprettedes i 1835.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801, o. 1834
2. afdeling 1801, o. 1822?
Frivilligt borgerkorps 1801-1803 ?

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Ebeltoft - købstadsliv i 700 år

Jensen, Knud Chr. og Jakob Vedsted, 2001

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842