De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Assens

Assens

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Fire afdelinger

Funktioner

Vagttjeneste
Borgervæbningen holdt bl.a. udkig i byens kirketårn, vagt ved strandporten, på nordre og søndre side af byen.
Ceremonielle pligter

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps
Da borgervæbningen overførtes til brandkorpset, omorganiseredes korpset således, at det fik sin egen politiafdeling.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 (1750) 1843
2. afdeling 1801 (1750) 1822
Skarpskyttekorpset 1807 ?
Spydkorpset 1807 ?

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 200, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Assens gennem 700 Aar

Maaløe, Lauritz, 1980 (2. oplag)

Borgervæbning og politikorps i Assens

Maaløe, Lauritz, 1940, s. 281-309, Fynske årbøger