De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Maribo

Maribo

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Fændrik Købmand Berthel Suhr [1803]
Kaptajn Købmand Jørgen Engberg [1803]
Premierløjtnant Farver Peter Feilberg [1803]
Sekondløjtnant Købmand Hans Schade [1803]
Underofficer Erich Thorden [?] Garver [1803]
Underofficer Sadelmager Müller [1803]
Underofficer Skomager Jens Galbein null
Underofficer Skrædder Conrad Palm [1803]

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps
Oprettet i 1853. Bestod af mænd fra den nedlagte borgervæbning.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1853
2. afdeling 1801 1822
Blinkerkorpset 1819 1829, senest

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 139-140

Nakskov Købstads historie I, II, III

Hauger, C. C., 1945, s. 117, 202, 237-239

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842