De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Thisted

Thisted

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Tre afdelinger

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1853
2. afdeling 1801 1822?
Det Ridende Korps 1830? 1830?

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 180

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Thisted Købstads Historie

Sørensen, Svend, 1997, s. 102-103