De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Aabenraa

Aabenraa

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

ukendt organisationsform

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
Borgerkorpset 1801 1807/
Det Ridende Korps 1766, o. 1848
Sikkerhedskorpset 1848, 17./24. marts 1848

Litteratur

Åbenrå Bys Historie. 1721-1864

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1967, s. 123-130

Åbenrå Bys Historie. Indtil 1720

Hvidtfeldt, Johan og Peter Kr. Iversen (red.), 1961, s. 76-90

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842