Sønderport, Kolding

Oprindeligt formål -
Anden anvendelse Bolig, Pestvagt
Bygningsmateriale -
Bygningsform Porthus, Bom
   
Opført -
Nybygget 1807
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Eliassen beskriver, hvordan man under pesten i 1625 stillede pestvagter ved Sønderport. I 1629 købte byen nogle boder uden for Nørreport og indrettede dem til pesthuse. Uden for pesthuset stod et bord, hvor man stillede mad og almisser til de syge (s. 335).

1807 døde den sidste portner ved Sønderport i Kolding, og så blev porten flyttet længere ud. Sønderport beskrives således; ”sin med jernfjeder, som løb over et jernhjul stærkt raslende låge, hvis mindste bevægelse om aftenen, når porten var lukket, måtte gøre betjentene opmærksomme på enhver ind- og udpasserende, og sin faste bom, der fra portnerens værelse kunne nedddrages tværs for porten, et bedre lukke for byen, og et sikrere værn mod toldsvig end den siden” (Fyhn, s. 207)

Der byggedes en bro i 1807-08 af sten i stedet for den gamle træbro. Den indviedes ved et bal på broen. Samtidig blev Sønderport nedrevet og flyttet mod syd.

   
Billeder
Miniature af billedet Udsnit af Braunius' kort over Kolding 1598Udsnit af Braunius' kort over Kolding 1598
Billedet viser et udsnit af Braunius' prospekt af Kolding. Her ses Sønderport som en større bygning ved Sønderbro. Den ser ud til at være af træ eller bindingsværk. Selve portåbningen sidder lidt til venstre i bygningen.
Kilde: P. Eliassen: Kolding fra middelalder til nutid, Kolding, 1910

Miniature af billedet Den fyhnske barndom i SønderportDen fyhnske barndom i Sønderport
Her ses Fyhns tegning af Sønderports porthus. Porthuset vises som en træbygning med portbuen i midten. Der er en lille kvist i taget lige over portbuen. Til venstre ses, hvordan portneren kunne regulere bommen fra sit værelse. Sønderport var Fyhns barndomshjem, og Eliassen mener derfor, at hans fremstilling af porthuset må være korrekt. Måske viser billedet Sønderport, som den så ud omkring år 1800. I så fald kan man se, at der er blevet bygget til i venstre side af porthuset i forhold til Braunius' langt tidligere prospekt, hvor porten sad i venstre side.
Kilde: J.J. Fyhn: Efterretninger om Kiøbstaden Kolding, København, 1848

Miniature af billedet Koldingprospekt 1767Koldingprospekt 1767
På prospektet af Kolding fra Pontoppidans Danske Atlas 1767 skimtes Sønderport nederst i billedet.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968

Miniature af billedet Udsnit af Resens Atlas 1677 med SønderportUdsnit af Resens Atlas 1677 med Sønderport
Porten vises som en muret, tårnlignende bygning med kamtakket tag. Denne bygning ligner ikke nogen af de andre afbnildinger af Sønderport - hverken Braunius' ældre gengivelse af porten eller Fyhns nyere billede. Det er derfor svært at fæstne lid til dette billede.
Kilde: P. Eliassen: Kolding fra middelalder til nutid, Kolding, 1910

Miniature af billedet Udsnit af Koldingprospekt 1767Udsnit af Koldingprospekt 1767
Her ses Sønderport i omtrent samme skikkelse som på Fyhns og Braunius' billeder. Porthuset er blot forsynet med mange flere vinduer på dette prospekt fra 1767. Det ses, at portbuen også sidder i midten på dette prospekt.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Kolding.