Find din by:

Byhistorie

Etablering


Hørsholm opstod omkring slottet Hirschholm, som blev opført 1730-1744 som en gave fra Christian 6. til dronning Sophie Magdalene på stedet, hvor der i middelalderen havde ligget en borg. Planen var at gøre Hørsholm til en serviceby for slottet, der fremstod som et af Nordeuropas prægtigste paladser, og i 1739 tildeltes byen købstadsrettigheder. Beliggenheden mellem København og Helsingør og med kort afstand til Hillerød vanskeliggjorde imidlertid fremkomsten af en fungerende købstad, og som en håndsrækning fik Hørsholm derfor 20 års skattefrihed.

Købstaden 1739-1850


Fra sin grundlæggelse og frem til 1800-tallet var byens befolkningssammensætning især præget af kongelige embedsmænd såsom amtsforvalteren og overforstmesteren suppleret med enkelte købmænd og mindre håndværkere. I 1785 blev Hørsholm garnisonsby for husarerne og siden frem til 1866 for garderhusarerne. Af byens ca. 500 indbyggere havde op mod 20-25 procent som følge deraf i starten af 1800-tallet en tilknytning til regimentet. Den lille by havde dog fortsat svært ved at klare sig, og derfor blev Hørsholms skattefrihed i 1804 gjort permanent med den begrundelse, at byen ikke havde havn, jorde, kirke eller markeder. Overlevelsen som købstad vanskeliggjordes dog fortsat, idet Hirschholm Slot trods al sin pragt gradvist mistede betydning. Hoffets sidste ophold på Hirschholm fandt sted i 1771, hvor Struensee sammen med dronning Caroline Mathilde og syge Christian 7. hen over sommeren residerede på slottet. Derefter ophørte brugen, og Hirschholm forfaldt gradvist. 1810-1812 blev slottet nedrevet, og på slotsbanken opførtes i stedet i 1823 C.F. Hansens klassicistiske Hørsholm Kirke.

Industrialisering og byvækst


I 1867 opgav Hørsholm endegyldigt sin købstadsstatus og blev til landkommune. Byen havde dog nogle overlevelsesmuligheder, nemlig vandkraften. Allerede i middelalderen var denne blevet udnyttet i den nærliggende Usserød Å, og i 1770’erne havde det ført til oprettelsen af et spinderi og uldvæveri, der senere blev overtaget af staten. Under navnet Statens Militære Klædefabrik leverede fabrikken helt frem til 1981 uniformer til forsvaret. Lignende klædeindustri startede i 1885 i selve Hørsholm by med opstarten af Hørsholm Klædefabrik. Fabrikkerne gav Hørsholm et blandet kulturelt præg, idet specialiseret arbejdskraft fra Tyskland og Bøhmen blev hentet til byen.

Industribyen 1900-1970


I 1900-tallet satte militæret igen sit præg på Hørsholm. 1915-1920 var byen atter hjemsted for garderhusarerne, og 1953-2005 havde Kongens Artilleriregiment til huse på Sjælsmark Kaserne vest for byen. Hørsholm er dog især blevet kendt som forstadskommune til København. Smuk natur og den nærliggende Øresundskyst har gjort området populært blandt velhavergrupper med arbejde i København. Denne bosætning er især blevet styrket af Kystbanen fra 1897 med station i det nærliggende Rungsted og af motorvejen, der har fremmet mulighederne for pendling.

Efter industrien 1970 til i dag


Hørsholms vækst som forstad har betydet, at det bymæssige område i dag breder sig ud over kommunegrænsen. Ud af byen Hørsholms knap 46.000 indbyggere (2010) bor kun ca. halvdelen i selve Hørsholm Kommune og resten i kvarterer, der ligger i nabokommunerne Fredensborg og Rudersdal.