Find din by:

Byhistorie

Etablering

Ry har i middelalderen været et valfartssted dels på grund af byens helligkilder, der gav basis for velbesøgte markeder, dels på grund af det nærliggende Øm Kloster.

Middelalderbyen

Det er uvist, hvornår Ry fik officiel status af købstad, men sidst i 1400-tallet og frem til 1560 er det rimeligt at antage, at Ry var købstad, idet byen i 1492 havde egen byfoged.

Købstaden 1536-1850

Ry har fra gammel tid haft to velbesøgte årsmarkeder på henholdsvis St. Søvrens dag og Hellig kors dag. Disse flyttedes i 1578 til købstaden Horsens, men flytningen har tilsyneladende ikke været nogen succes, idet de allerede året efter flyttedes tilbage til Ry. I 1583 fik Skanderborg 1,5 mil sydøst for Ry status af købstad, og det var givet på grund af klager fra borgerne i Skanderborg, at kong Christian IV i 1616 indskærpede, på hvilke tidspunkter der måtte handles på markedsdagene. I 1660 blev Ry sammenlagt med landsogne til et birk, hvorved den mistede sin købstadsstatus.