Danmarks Købstæder: Brønderslev

Find din by:

Byhistorie

Etablering

Brønderslev er en af Danmarks nyeste købstæder. Byen var oprindeligt en landsby ved navn Vester Brønderslev, som lå i købstaden Hjørrings opland. Der var foruden landbrug et ret stort pottemageri i landsbyen i 1600-tallet og 1700-tallet. Byen var desuden et naturligt stop på vejen mellem Nørresundby og Hjørring, og der opstod derfor en del smugkroer i området.

Industrialisering og byvækst

Med nyanlæggelsen af landevejen mellem Nørresundby og Hjørring i 1832 blev vejen flyttet, så den passerede Vester Brønderslev, og byen fik en lovlig kro. Den nye landevej blev brolagt i 1850’erne, og flere af egnens markeder henlagdes nu til Brønderslev. Navnlig efter indførelsen af næringsfrihed i 1857 opstod et mindre bysamfund med handlende og håndværkere. I 1871 åbnede jernbaneforbindelsen mellem Nørresundby og Hjørring, og omkring Vester Brønderslevs station opstod en egentlig stationsby. Fra de sidste årtier af 1800-tallet opstod noget industri, blandt andet beslagfabrikken Peder Nielsen, Padershaab (anno 1886), men næsten halvdelen af byens 2.200 indbyggere var i 1890 beskæftiget inden for landbrug.

Industribyen 1900-1970

I 1921 fik byen købstadstatus under navnet Brønderslev, og den oplevede i disse år et fornyet opsving med en stor befolkningstilvækst. Især skyldes det industriens vækst, og allerede i 1915 fik Pedershaab en dattervirksomhed, Pedershaab Maskinfabrik A/S, der fremstillede entreprenør- og betonvaremaskiner. De to søstervirksomheder ekspanderede kraftigt og spillede med tiden en absolut nøgleposition for byens næringsliv. Således havde de to fabrikker i 1950 (i en by med cirka 8.000 indbyggere) sammenlagt mere end tusinde ansatte, og de var om noget grundlaget for byens vækst i det 20. århundrede. I 1940 blev byen desuden sæde for sin egen retskreds. Som handelscentrum fik Brønderslev kun lokal betydning i 1900-tallet.

Efter industrien 1970 til i dag

Sammen med en anden maskinfabrik er Pedershaab-koncernen stadig toneangivende i Brønderslevs private erhvervsliv, men de har ikke den samme altdominerende rolle som tidligere. Administration og service overhalede allerede i 1980’erne industri og håndværk som byens største erhverv målt på antal ansatte. I 2004 havde Brønderslev knap 11.500 indbyggere.