Find din by:

Byhistorie

Etablering

Tårnborg er beliggende på den østlige side af noret tæt ved det senere Korsør. I 1254 havde borgbyen med sikkerhed fået købstadsprivilegier, først og fremmest i kraft af sin funktion som overfartsby til Fyn.

Middelalderbyen

Købstaden var hyppigt udsat for angreb, men med tiden blev det muligt at bygge tættere på Storebælt. Ved et fæstningstårn på noret dannedes Korsør, som første gang kendes omtalt ved navn i 1341. I starten af 1400-tallet overtog Korsør Tårnborgs rolle, og når Korsør i sit første privilegiebrev af 1425 fik præciseret et opland på de tre omliggende sogne, så må man antage, at Tårnborg havde mistet sine privilegier. Meget tyder på, at der fortsat fandt borgerlig handel sted i landsbyen Tårnborg, men efter 1454-privilegiet, der specifikt omtaler Tårnborg Sogn som en del af Korsørs opland, har der formentligt ikke fundet større handel sted. Sikkert er det, at borgen blev nedrevet og anvendt til opførelsen af Korsør.