header  
 

Den Virtuelle Landsudstilling er udviklet af Dansk Center for Byhistorie og åbnet 18. maj 2009 på hundredårsdagen for Landsudstillingens åbning i 1909.

Dansk Center for Byhistorie er forskningscenter for dansk og international byhistorie. Det drives af Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, og Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

Den Virtuelle Landsudstilling er betalt af Kulturnet Danmark, Kulturministeriet.

Dokumentationen er især tilvejebragt af projektkoordinator, cand.mag. Jeppe Klok Due. Jeppe har også skrevet hovedparten af teksterne og været med til projektudvikling. Casper Thomsen Juhl har været praktikant og studentermedhjælper og skrevet adskillige tekster og fremskaffet dokumentation, herunder film.

I den første udviklingsfase, som også blev betalt af Kulturnet Danmark, medvirkede cand.mag. Jeppe Klok Due og historiestuderende Rasmus Braad Christensen, Sebastian Fogh Nordentoft og Maria Pihl Christensen.

Den Virtuelle Landsudstilling er udviklet i samarbejde med Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI) ved Aarhus Universitet. CAVI har stået for modellering af 3D-landskabet, design og navigation.

Den Virtuelle Landsudstilling bygger på en idé af Søren Bitsch Christensen, leder af Dansk Center for Byhistorie. Søren har været projektleder og redaktør.


Tak til

Vi takker alle, der på forskellig vis har bidraget til Den Virtuelle Landsudstilling med oplysninger teknisk assistance eller anden form for hjælp:

CAVI, Aarhus Universitet, Erhvervsarkivet, Det Kongelig Kunstbibliotek, Den Gamle By, Århus Bymuseum, Dansk Plakatmuseum, Det Kongelige Biblioteks billedsamling, Lokalhistorisk Samling Århus Hovedbibliotek, Det danske Filminstitut, Odder Lokalarkiv, cand.mag. Johan Bender, cand.mag. Nina Seirup, samler Henning Mogensen, Den Gamle Bys skuespillere Ingrid Dahl og Henning Lindberg samt Emil Thomsen fra audio visual club.

Hvis vi har glemt nogen, må de berigtige eventuelle krav om krediteringer for brug af materiale eller lignende til Dansk Center for Byhistorie.

 
 

Velkommen
Formål og formidling
Tilblivelsen
Deltagere og krediteringer
Hvor lå Landsudstillingen?
Kildematerialet
Hent tekster som pdf
Hent beretninger som pdf
Dansk Center for Byhistorie