header  
 

Der er benyttet et omfattende kildemateriale til Den Virtuelle Landsudstilling. I tekster og billedtekster fremgår det, hvilket materiale der er benyttet, men for overblikkets skyld fremgår den fuldstændige oversigt nedenfor. Desuden er der en liste over de tegninger vi har brugt til modellen af Den Virtuelle Landsudstilling.

Billeder
Skriftlige kilder og aviser
Film
Tegninger
Litteratur


Billeder

 • Bymuseets billedsamling.
 • Carlsbergs arkiv.
 • Danmarks Kunstbiblioteks billedsamling.
 • Den Gamle Bys billedarkiv.
 • Det arbejdende Mejeri på Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1909.
 • Det Kongelig Biblioteks kort og billedsamling.
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen, scrapbog.
 • Erhvervsarkivets billedarkiv.
 • J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 • Landsudstillingen 1909. Udstillingens officielle Dagblad.
 • Lokalhistorisk Samling, Århus Kommunes Biblioteker.
 • Nordisk Papir- & Grafisk Tidende, nr. 20-21, 1909.
 • Nordisk Reklamebureau: "Landsudstillingen 1909 i billeder", København 1910.
 • Privateje ved samler Henning Mogensen.


Skriftlige kilder og aviser


Artikler fra dagblade m.v.

 • Aftenposten.
 • Berlingske Tidende.
 • Bilen.
 • Danmarks kommunale Efterretninger.
 • Dannebrog.
 • Dansk Mælkeritidende.
 • Demokraten.
 • Ekstrabladet.
 • Elektroteknisk Tidsskrift.
 • Fiskeritidende.
 • Fælleskorrespondence til de Radikale Blade.
 • Gartner-Tidende.
 • Idrætten.
 • Ingeniøren.
 • Jyllandsposten.
 • Kristeligt Dagblad.
 • Købstadsskolen, medlemsblad for Danmarks Købstadslærerforening.
 • Landsudstillingen 1909. Udstillingens officielle Dagblad.
 • Landsudstillingens pressektion, udsendelser til fagbladene.
 • Politiken.
 • Styret.
 • Verdensspejlet.
 • Vestjyllands Socialdemokrat.
 • Aarhus Amtstidende.
 • Aarhus Stiftstidende.
 • Publikationer fra Landsudstillingen
 • Caspar Leuning Borch: Stationsbyen, København 1909.
 • Landsudstillingen Aarhus: Program for Amerika-dagen 4. juli 1909, Århus 1909.

Arkivalier

 • Erhvervsarkivet, NIHA Acc.nr. 620, 1198 og 2056.
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen 1909, Pressesektionens scrapbog bd. 1-3.
  Postkort.
 • Interview med Gudrun Nissen, 1977, jacobmjensen.dk.


Film

 • Det danske Filminstitut, DFI: Det første filmarkiv.
 • Lokalhistorisk Samling, Århus Kommunes Biblioteker: Filmminder fra Århus 1904-1945.
 • Odder Lokalarkiv: Odderfilmen 1909.


Tegninger


Administrationsbygning

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 4
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 2
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 5
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 3

Afholdsrestauranten

 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 27
 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 28
 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 29
 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 28
 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 28

Arbejdernes Bryggeris pavillon

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 104

Axel Malms pavillon

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 107

Borgmestergården

 • Den Gamle Bys tegningsarkiv, Tegnestuen MT
 • Den Gamle Bys tegningsarkiv, Arkitektskolen maj 1987

Bro over spejlbassin

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, Industri-, elektricitets- og maskinhal samt søjlehal og bygning for transportmidler.

Bygning for bygningmateriel

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, Industri-, elektricitets- og maskinhal samt søjlehal og bygning for transportmidler.
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 78
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 79

C. Olesens pavillon

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 103

Eksplosionsmotorbygning

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 92

Elektricitetstårnet

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 21
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 11
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 20
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 22

Fiskeriudstillingen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 91
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 90

Folkerestauranten

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, Folkeparken

Forsamlingsbygningen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 55
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 56
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 54

Galle og Jessens pavillon

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 105

Garderobe

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 25
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 24

Gasregulatorbygning

 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 47

Grønlands bygning

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 93

Halvtagsbygning til maskiner

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 96

Havebrugsbygningen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 52
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 50
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 49
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 51

Haveselskabernes bygning

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 95

Hovedindgang

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 84

Hovedrestaurationen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 26
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 27
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 28
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 29
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 30
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 31

Husflidsskolen

 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 31
 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 31

Indgang ved strandvejen

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, Indgangspartier, cyklestald v. indgang og promenade

Indiske fakirer

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, Folkeparken

Industrihallen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 18
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 15
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 14
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 9
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 19
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 10
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 17
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 13
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 6
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 16
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 7
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 12

Kedelhus

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 80

Kiosker

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, kiosker

Kroen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 64
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 63
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 62

Kunstbygningen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 43
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 36
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 35
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 41
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 40
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 39
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 42
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 37
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 38

Københavns Kommunes bygning

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 76
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 75

Købmandsgården

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 59
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 60
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 61

L. Dæhnfeldts pavillon

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 106

Landbrugsbygningen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 45
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 44

M. Hartz Automatkiosk

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, pavilloner

Maskinhallen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 34
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 33
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 32

Maskinsnedkeriet

 • Vilh. Lorenzen: 'Stationsbyen på Landsudstillingen i Århus 1909' i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 48

Mejeriet

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, mejeri og mælkeri
 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, mejeri og mælkeri

Mindre landbrug

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 68
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 71
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 69
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 70

Musikpavillon

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 108

Politikens pavillon

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 102
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 101

Post og Telegrafbygning

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 77

Pottemagerens hus

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 66

Pressens bygning

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 89
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 88

Skovbrugsbygningen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 46
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 48
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 47

Smedjen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 65a og 65b, identiske

Solennitetssalen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 74
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 73

Stationsbygningen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 57
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 58

Søjlehallen

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, Industri-, elektricitets- og maskinhal samt søjlehal og bygning for transportmidler.
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Fordelingsplaner af Søjlehal og Buehal

Teatervarieté

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 81
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 82

Transporthallen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 23
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 8

Triumfbuen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 97
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 98
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 99

Triumfsøjlen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 100

Træskomandens hus

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 67

Vagt- og lotteribygning

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 87
 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 86

Valmuen

 • Erhvervsarkivet, Landsudstillingen i Århus, Planer og tekniske tegninger nr. 1-116, nr. 94

Verdensuret

 • Det Kongelige Kunstbibliotek, Anton Rosen-tegninger, Århus, Landsudstillingen, Folkeparken
  Kort over udstillingen J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Århus 1909, Århus 1913, s. 41


Litteratur

 • Anders Monrad Møller, Henrik Dethlefsen og Hans Christian Johansen: Sejl og Damp. Dansk søfartshistorie bd. 4, Århus 1998.
 • Anne Margrete Berg, Lis Frost og Anne Olsen (red.): Kvindfolk bd. 2, København 1984.
 • Anton Rosen ”Landsudstillingen i Aarhus 1909 I.”, i Architekten 11. årgang, 11. september 1909, 50. hæfte.
 • Bent Østergaard: Indvandrere i Danmarks historie, Odense 2007.
  Bjarne Hastrup: Håndværkets økonomiske historie 1879-1979, København 1979.
 • Bodil Olesen og Jytte Thorndahl: Da danske hjem blev elektriske 1900-2000, Århus 2004.
 • byhistorie.dk/kommuner: ”Købstædernes administration 1660-1970”
 • Carl Brummer: ”Landsudstillingen i Aarhus”, i Tidsskrift for Industri 10. årg. 1909.
 • Claus Bjørn: Dansk mejeribrug 1882-1914, i Claus Bjørn (red.): Dansk Mejeribrug 1882-2000, Odense 1982.
 • Claus Nielsen. ”»Øiet aabnes, Legemet udvikles og Hurtigheden skærpes« – sportens fremkomst og gennembrud i Århus”, i Den jyske Historiker nr. 53, 1990.
 • Dansk udvandring 1868-1904: http://www.historisk-samfund-bornholm.dk/default.asp?m=23&a=109.
 • E. Müller, A.H. Winge: ”Hygiejne, Idræt, Turistvæsen”, i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 • Elsebeth Aasted Schanz: ”Byens scene - købstadsteatret i 1700- og 1800-tallet”, i Søren Bitsch Christensen (red.): Den klassiske købstad, Gylling 2005.
 • Else-Marie Boyhus. I lære som kokkepige – det danske borgerlige køkken 1880-1910, Frederikshavn 2000.
 • Erik Korr Johansen: ”Erhverv og arbejde”, i Ib Gejl (red), Århus – Byens Historie 1870-1945 bd. 3, Viborg 1998.
 • Erik Strange Petersen: ”Den økonomiske og sociale udvikling - 1848-1914”, i Steen Busck og Henning Poulsen (red.): Danmarkshistorien i grundtræk, Århus 2000.
 • Finsen og Ryberg: ”Færøernes Amt, Grønland, Vestindien”, i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 • Generaldirektoratet for Statsbanerne: De danske Statsbaner 1847-1947, København 1947.
 • Geografisk Tidsskrift 1944-45, bd. 47, s. 39.
 • Gunnar Rasmussen: ”Fra Købmandsgård til Købstadsmuseum”, i Tappenstreggruppen: Landsudstillingen 1909 Aarhus 1984, Århus 1984.
 • Gunnar Sandfelt: ”Folk og scene”, i Axel Steensberg (red.): Dagligliv i Danmark. Velfærdssamfundet formes 1870-1964 bd. VII, Haslev 1964.
 • H. Hvenegaard Lassen: De danske folkebibliotekers historie 1876-1940, København 1962.
 • H. Vestesen: ”Redskaber og Maskiner”, i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 • Hanne Thomsen og Jytte Thorndal: El og gas til de danske kommuner, Bjerringbro 2007.
 • Hans A. Schrøder: Dansk militærflyvnings kulturhistorie, Næstved 2004.
 • Hans Chr. Johansen: Industriens vækst og vilkår 1870-1973. Dansk industri efter 1870 bd. 1, Viborg 1988.
 • Hans Munk Petersen: Træskibe – Fiskeri og fartøj i Frederikshavn o. 1900, Frederikshavn 1990.
 • Helle Ravn: Havetid – den almindelige danske have – kulturhistorisk set, Rudkøbing 2000.
 • Henning R. Lauridsen: ”De folkelige bevægelser og socialhistorien”, i Sidsel Eriksen m.fl. (red.): Social Historie og samfundsforandring, Århus 1984.
 • Henning Sørensen: ”Biblioteket i Stationsbyen”, i Nyt fra Stationsbyen 11, Viborg 1987.
 • Henrik Fode m.fl.: Håndværkets kulturhistorie bd. 4, København 1984.
 • Henrik Harnow, René S. Christensen og Gitte Haastrup: Industrisamfundets havne 1840-1970, Odense 2008.
 • Ib Gejl (red): Byens borgere 1165-2000, Århus 2000.
 • Ib Gejl: ”Kultur og fritid”, i Ib Gejl (red.): Århus – byens historie 1870-1945 bd. 3, Århus 1998.
 • Iørn Piø: ”Folk fester” i Axel Steensberg (red.): Velfærdssamfundet formes. Dagligliv i Danmark 1870-1964 bd. 7, Haslev 1982.
 • J. Bergsøe: ”Presse og reklame”, i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 • J. Bergsøe: ”Postvæsenet”, i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 • J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 • J.L. Østergaard Christensen: ”Ekspedient og købmand”, i Axel Steensberg (red): Dagligliv i Danmark - bylivets goder til alle 1870-1964 bd. 7, Haslev 1982.
 • Jacob C. Petersen: ”Fra maskiner til kunsthåndværk”, i Tappenstreggruppen: Landsudstillingen 1909 Aarhus 1984, Århus 1984.
 • Jens Engberg: Under grundlovsstyret. Magten og kulturen – Dansk kulturpolitik 1750-1900 bd. III, Gylling 2005.
 • Jens Toftgaard Jensen og Jeppe Norskov: Købstadens metamorfose – Byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920, Århus 2005.
 • Jens Toftgaard Jensen: Kampen om København, København 2008.
 • Johan Bender: Hurra for Århus. Landsudstillingen 1909 – vejene til og sporene fra, Aalborg 2008.
 • Johan Skjoldborg: ”Landsby og Købstad”, i Julius Clausen (red.): Danmark i Fest og Glæde bd. 5, København 1935.
 • Johnny Wøllekær: ”Kampen om idrætten – kommunen og idrætten i Aalborg 1900-1950” Aalborgbogen 2008.
 • Jørgen Fink: ”Middelklassen”, i Sidsel Eriksen m.fl. (red.): Socialhistorie og samfundsforandring, Århus 1984.
 • Jørgen Hegner Christiansen ”Anton Rosen” Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon,4. udg.
 • Kristian Hvidt: Flugten til Amerika eller drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark 1868-1914, Århus 1971.
 • Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen (red.): Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000, Viborg 2007.
 • Lorenz Rerup: Danmarks Historie 1864-1914 bd. 6, Søren Mørch (red.), Århus 1989.
 • Margit Mogensen: Eventyrets Tid, Kerteminde 1993.
 • Margretha Balle-Petersen: ”Foreningstiden”, i Bjarne Stoklund (red.) Det forsømte århundrede, Viborg 1976.
 • Niels Thomsen og Jette D. Søllinge: De danske aviser 1634-1991 bd. 3, Odense 1991.
 • Niels Thomsen: ”Den offentlige mening” i Axel Steensberg (red.): Dagligliv i Danmark. Velfærdssamfundet formes 1870-1964 bd. VII, Haslev 1964.
 • Niels Vium: ”En arkitektonisk gennemgang af Landsudstillingen i Århus 1909”, i Tappenstreggruppen: Landsudstillingen 1909 Aarhus 1984, Århus 1984.
 • Nina Seirup: Kongernes købstadsbesøg. Komparativ analyse af Frederik V, Christian VIII og Christians X’s besøg i jyske og slesvigholstenske købstæder1746-1947, utrykt speciale, Aarhus Universitet, Århus 2006. Tillgængelig på www.byhistorie.dk
 • Olaf Lind: Arkitekturguide Jylland, København 2002.
 • Ole Hyldtoft: Danmarks økonomiske historie 1840-1910, Gylling 1999.
 • Ole Hyldtoft: Den lysende gas, Herning 1994.
 • Ole Hyldtoft: Teknologiske forandringer i dansk industri. Dansk industri efter 1870 bd. 4. Viborg 1996.
 • P. Slott: ”Stationsbyen”, i Architekten, 12. årgang, 23. oktober 4. hæfte.
 • Per Dombernowsky: ”Udstillingsbygningernes trækonstruktioner”, Tappenstreggruppen: Landsudstillingen 1909 Aarhus 1984. Århus 1984.
 • Peter Dragsbo: Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie, Odense 2008.
 • Poul Dedenroth-Schou: ”Industri- og Landbrugsudstillingen i Kolding 1897”, Koldingbogen, 2004.
 • Poul Holm: Hjerting et maritimt lokalsamfund midt i verden, Esbjerg 1992.
 • R. Berg: Det danske Håndværks Historie, København 1919.
 • Rebildselskabets officielle hjemmeside: http://www.rebildfesten.dk/.
 • Ruth Emerk m.fl.: Kvinder i byen, Ålborg 1982.
 • S.P. Petersen m.fl.: ”Landbrug, Havebrug, Hede- og Mosebrug”, i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 • Sidsel Eriksen: ”Folkelige bevægelser blandt arbejderne i København”, i Karl-Erik Frandsen (red.): Kongens og Folkets København – gennem 800 år, København 1996.
 • Statens statistiske Bureau: Statistisk Årbog 1909, København 1909.
 • ”Stationsbyen I” Architekten, 12 årgang, 2. oktober 1909, 1. hæfte.
 • Steen Busck og Henning Poulsen (red.): Danmarks historie i grundtræk, Århus 2002.
 • Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark bd. 1, København 1972.
 • Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks arkitektur, byens huse – byens plan, Viborg 1974.
 • Thomas Bloch Ravn: Den Gamle By – Et vindue til historien, København 2002.
 • Toni Mygdal-Meyer: Da danskerne fik vinger, Haslev 2002.
 • Trine Locht Elkjær: Købstadens landbrug gennem 400 år. Den gamle bys skriftsrække bd. VI, Århus 2001.
 • Ulla Haastrup: ”Kunsten i hverdagen”, i Axel Steensberg (red.): Dagligliv i Danmark. Velfærdssamfundet formes 1870-1964 bd. VII, Haslev 1964.
 • Ulla Tofte: ”Charles Ambt og dansk byplanlægning 1875-1902”, i Søren Bitsch Christensen (red.): Den Moderne By, Århus 2006.
 • Vagn Dybdahl: ”Dansk industri og de store udstillinger 1889-1914”, Erhvervshistorisk Årbog nr. 12, Århus 1960.
 • Vagn Dybdal: Det nye samfund på vej 1871-1913. Dansk socialhistorie bd. 5, Viborg 1982.
 • Victor Cornelins: Fra St. Croix til Nakskov: et livs eventyr fortalt af V. Cornelins, Fredericia 1977.
 • Vilh. Lorenzen: ”Stationsbyen paa Landsudstillingen i Aarhus”, i J. Bergsøe: Beretning om Landsudstillingen i Aarhus 1909, Århus 1913.
 
 

Velkommen
Formål og formidling
Tilblivelsen
Deltagere og krediteringer
Hvor lå Landsudstillingen?
Kildematerialet
Hent tekster som pdf
Hent beretninger som pdf
Dansk Center for Byhistorie