header  
 

Landsudstillingen lå ud mod Århus Bugt på det nyafgravede og nyopfyldte terræn der skulle blive til Århus Sydhavn.
Kystlinjen udgjorde således Landsudstillingens afgrænsning mod øst. Kystlinjen gik dengang omtrent langs de nuværende Sumatravej, Oliehavnsvej og Slipvej. Siden er kystlinjen ændret i forbindelse med senere havneudvidelser og opfyldning med jord.
Nord for udstillingsterrænet lå Skanseparken, der er opkaldt efter Wallensteins skanse, der blev opført på stedet under den svenske belejring af Århus 1627-29. På den anden side af Skanseparken lå Landsudstillingens officielle hotel Skansen, der var indrettet i den store, nyopførte bygning, Skansen, der lå ud mod Strandvejen, med det tilhørende Skansepalæ i Heibergsgade. Dette bygningskompleks markerede dengang afslutningen af den tætte bybebyggelse mod syd.
Mod syd blev udstillingsterrænet afsluttet af den nyanlagte Dalgas Avenue, der som en tragtformet pragtgade var ført igennem fra Ingerslevs Boulevard til kysten med udsigt mod Ballehage.
Mod vest grænsede Landsudstillingen op til byen med de nybyggede og delvis ufærdige karreer langs Hans Broges Gade, Assensgade og Hendrik Pontoppidans Gade.
Strandvejen var lukket for al trafik og gik som en promenade gennem hele udstillingen, kun brudt af Elektricitetstårnet, som lå midt på Strandvejen, omtrent der hvor Marselis Boulevard nu er ført ind under Strandvejen i en tunnel.

På Franz Sedivys smukke, håndtegnede prospekt over Landsudstillingen kan man tydeligt se placeringen i forhold til Århus by. De store røde bygninger til højre på tegningen er Skansen. I venstre side ses Dalgas Avenue med præmievillaerne, og midt for ligger det endnu svagt udbyggede Frederiksbjerg med Hans Broges Gade. Billedet er tegnet, før Landsudstillingen var helt færdig, hvorfor der er en del unøjagtigheder med de små pavilloner og Folkeparken.

Franz Sedivys prospekt over Landsudstilling i Illustreret Familie-Journal 18. maj 1909

 
 

Velkommen
Formål og formidling
Tilblivelsen
Deltagere og krediteringer
Hvor lå Landsudstillingen?
Kildematerialet
Hent tekster som pdf
Hent beretninger som pdf
Dansk Center for Byhistorie