header  
 

Af Jeppe Klok Due


Den Virtuelle Landsudstilling er bygget op af originalt kildemateriale og kan således betragtes som en rumlig, digital kilderepræsentation. Hovedkilden har været Landsudstillingens arkitekt, Anton Rosens, tegninger af bygningerne, herudover er de fleste af husene i Stationsbyen tegnet af andre arkitekter fra Akademisk Architektforening. Bygningerne er digitalt rekonstrueret af CAVI, Aarhus Universitet under vejledning af Dansk Center for Byhistorie.

Bygningerne
Terræn
Kildematerialet
Digitalisering og software


Bygningerne

I udgangspunktet var det hensigten, at bygningernes tekstur (’overflade’ eller ’facader’) skulle bestå af fotos, men bygningernes betydelige størrelse gjorde, at mange ikke har kunnet være på ét billede, hvorfor det ville være blevet en større kollage, hvis fotografierne var blevet anvendt som tekstur. Derfor har vi anvendt arkitekttegningerne af udstillingsbygningerne som tekstur på facaderne. Tegningerne omfatter næsten alle bygningerne, og samtidig giver de Den Virtuelle Landsudstilling det rette stilrene, lidt ferske udtryk, som den oprindelige udstilling havde.

Med tegninger er der det problem, at da de blev tegnet, var bygningerne selvsagt ikke opført, hvorfor der kan være forskelle mellem tegningerne og den senere praktiske udførelse af bygningerne. Der er dog kun tale om ganske små afvigelser, der i den store sammenhæng er ubetydelige og kun vil bemærkes, hvis man er meget opmærksom. For eksempel var spiret på Politikens pavillon lidt anderledes i virkeligheden end på tegningerne. Det kendt, at Anton Rosen forventede, at håndværkerne var meget nøjagtige med at følge tegningerne, hvilket indikerer, at forskellen mellem tegningerne og de virkelige bygninger har været til at overse (jf. interview i Aarhus Stiftstidende d. 17. maj 1909).

Der er dog et par enkelte, små pavilloner, som ikke har kunnet rekonstrueres, fordi der ikke er bevaret tegninger af dem. Det burde dog ikke forstyrre helhedsindtrykket af Landsudstillingens storslåethed tilbage i 1909. Kun Folkeparken kan virke lidt tom og ufærdig, fordi det ikke har kunnet lade sig gøre at gengive forlystelserne, da de er for sparsomt dokumenterede.

Hvad der måtte mangle af autenticitet i Den Virtuelle Landsudstilling, fordi den bygger på tegningerne, har vi søgt at rette op på ved at give mulighed for at ”tænde” for en række fotos, der vises inde i modellen fra den position, hvor de oprindeligt blev taget. Det er tilstræbt, at disse fotos dækker størstedelen af udstillingen.

Spredt rundt omkring i udstillingen er der klippet nogle figurer ind,for at skabe liv i Den Virtuelle Landsudstilling. Alle figurerne er klippet ud af fotos fra Landsudstillingen. Figurerne viser således gæsterne i deres festtøj, og skaber et realistisk billede af de mennesker, der besøgte Landsudstillingen.


Terræn

Den Virtuelle Landsudstilling er lagt oven på et kort over Landsudstillingen, som er optrykt i Landsudstillingens officielle Beretning fra 1913 af Jørgen Bergsøe. Afvigelserne mellem grundplanerne på kortet og bygningernes grundplan skyldes unøjagtigheder i kortet, der givetvis ikke er opmålt af en landmåler.

Modellen er placeret i en stærkt simplificeret terrænmodel, hvor kun de mest markante konturer i terrænet er medtaget, hvilket er sket af hensyn til brugernes overblik og den datamængde, der skal hentes ned, når modellen skal vises i en browser. Terrænet er udarbejdet på baggrund af kote-angivelserne på Anton Rosens tegninger.


Kildematerialet

Kildematerialet er hovedsageligt hentet fra Landsudstillingens arkiv, der befinder sig på Erhvervsarkivet i Århus, tegningerne til enkelte mindre pavilloner befinder sig i Anton Rosens arkiv i Det Kongelige Kunstbiblioteks kort- og billedsamling på Charlottenborg. Tegningerne af Borgmestergården er lavet for Den Gamle By af 2. og 3. års studerende ved HO II, Arkitektskolen i Århus. Derudover er tegningerne af enkelte huse i Stationsbyen kun bevaret i Landsudstillingens officielle Beretning fra 1913.


Digitalisering og software

Digitaliseringen af Landsudstillingen er foretaget i samarbejde med Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI) herunder opbygningen af 3D modellen, lyssætning, visuelt udtryk, navigationsstruktur og interaktivitet. Modellen skal ses med et plugin / 3DVIA Player.

 
 

Velkommen
Formål og formidling
Tilblivelsen
Deltagere og krediteringer
Hvor lå Landsudstillingen?
Kildematerialet
Hent tekster som pdf
Hent beretninger som pdf
Dansk Center for Byhistorie