• Søg Nulstil


Roskilde, 1164 - 1178  Sammenfatning, Dansk

Absalon, biskop af Roskilde, skænker hele sin tiende i Roskilde samt skøder en gård i Hove til Vor Frue kloster sammesteds.

Roskilde, 1164 - 1178  Oversættelse, Dansk

I den hellige og udelelige Treenigheds navn. Jeg Absalon, ikke ved men­neskelige fortjenester men ved Guds nådige bestemmelse angående mig bundet som biskop til bispesædet og kirken i Roskilde, til alle nulevende troende såvel som til dem, der i den kommende eftertid skal genfødes i Kristus, helse i al evighed.

Jeg har anset det for rigtigt at gøre vitterligt og overgive til de troendes erindring, at jeg har beriget Vor Frue kloster i staden Roskilde, der er plantet og vandet som et nyt skud og opført under from møje fra dem, der støttede arbejdet, med den nedenfor anførte medgift - idet jeg håber, at jeg ved de saliges opstandelse skal modtage meget for lidet, det himmelske for det jor­diske, det evige for det timelige - nemlig med hele vor tiende i staden Roskilde, der skal indsamles til evige tider, og at jeg har overdraget vor hovgård i Hove med alle tilliggender og med det, som vi med Guds hjælp endnu måtte erhverve sammesteds, til ovennævnte stiftelse og til de nonner, der bor i stif­telsen, og har skødet den over alteret efter gængs sædvane, idet mange troende, gejstlige og lægmænd, stod hos og påså, at handlingen blev lovformeligt ud­ført, og også bevidner, hvad de har set, så længe de lever. - For at derfor ingen kirkelig eller verdslig person, nulevende eller fremtidig, skal godkende tvivlsomme påstande som sikre og ikke holde fast ved en lettroende opfattelse angående den kanonisk gyldige overdragelse, bestyrker og stadfæster vi dette brev med dette aftryk af vort segl og overlader det til vore efterfølgere, bisperne, og alle troende kristne at tage det i øjesyn til evig tid og vurdere dets troværdighed.

Jeg Simon, abbed af Sorø, har skrevet under.

Jeg Isak, provst, har skrevet under.

Brødrene af hospitalet i Jerusalem har skrevet under.

Jeg Walter, denne biskops kapellan, har skrevet under.

Mange gejstlige og trofaste lægmænd, der står hos og ser dette, billiger og lovpriser af hjertet og i hengivenhed denne hellige gave og handling, omend de ikke skriver under med deres hånd.
Kilde:Danmarks Riges Breve 1:2, nr. 163.
Emneord:Afgifter, told og skatter
- Tiende
Gejstlige institutioner og personer
- Biskop
- Kloster
Opland
- Landsby
Tilbage