Slagelse rådhus fra 1742

Placering Torvet (Gammel Torvs nordside)
Funktioner Arrest, Bolig for øvrige af byens ansatte, Byting, Civilarrest, Fest- og mødesal for borgerne, Hovedvagt, Sprøjtehus, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Muligvis var hele rådhuset betalt af kongen, i hvert fald bidrog kongen med en betydelig sum penge.
Kongen har bidraget
Kronologi

Opført: 1742

Overgået til anden anvendelse: 1867
Rådhuset blev solgt til nedbrydning 1867.

Billeder
Miniature af billedet Tegning af Slagelse rådhus fra 1742Tegning af Slagelse rådhus fra 1742
Tegning af Slagelse rådhus. Inde bag portene er sandsynligvis sprøjtehuset med alle brandredskaberne. En af byens vandposter ses i forgrunden på torvet.
Bemærkninger -
Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, anden udgave, div. bind, København, 1872-1879
Arnskov, P.: Slagelse By, udgivet i serien Danske byer og deres mænd, Frederikssund, 1917
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970