Tegning af Slagelse rådhus fra 1742

Tegning af Slagelse rådhus. Inde bag portene er sandsynligvis sprøjtehuset med alle brandredskaberne. En af byens vandposter ses i forgrunden på torvet.

Rådhus Slagelse rådhus fra 1742
Oprindelse -
Rettigheder -
Litteratur Arnskov, P.: Slagelse bys forsvar mod ildløs og vold, Sorø, 1921, s. 17