Sandvig rådhus fra ca. 1798

Placering Centrum (Ved Havnen)
Funktioner Arrest, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: ca. 1798

Billeder
Miniature af billedet Sandvig rådstue fra ca. 1798Sandvig rådstue fra ca. 1798
Rådhuset blev bygget af kampesten og havde derfor god holdbarhed. Efter det ikke længere kunne fungere som rådhus, overgik det til sprøjtehus.
Bemærkninger Der kan drages en del paralleller mellem rådhusene i Neksø, Svaneke og i Sandvig; for det første er de bygget næsten samtidig, hhv. 1799, 1805 og 1798, for det andet er både rådhuset i Nexø og det i Sandvig placeret ved havnen og for det tredje adskiller de sig fra de øvrige danske rådhuse fra 1700-tallets slutning ved at være af ret beskedent og lidt primitivt udseende. Dog kunne det se ud, som om man i Sandvig har forsøgt at tillempe sig lidt nyklassicistiske træk i husets tagkonstruktion. Megen symmetri og udsmykning er det dog ikke blevet til.

Husets indre er til dels bevaret, nogle af arresterne kan stadig ses, og der er tillige en gammel dør fra 1600-tallet på rådhuset. Der er ikke noget rådhus i Allinge. Dette kan skyldes, at de to købstæder allerede på dette tidspunkt arbejdede sammen, og det derfor ikke var nødvendigt med et rådhus i Allinge - man har begge brugt rådhuset i Sandvig. I en indberetning til Danske Kancelli i 1735 ses også at de to byer har skrevet indberetningen sammen, til trods for at det egentlig er hver by, der skal skrive en indberetning.

Litteratur Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970