Horsens rådhus fra 1585

Placering Torvet (Ved hjørnet af Søndergade og Rådhusgade. Rådhuset lå nu midt mellem Algadetorv og Akseltorv.)
Funktioner Byting, Civilarrest, Herredsting, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1585
Rådhuset blev formentlig bygget på hellig jord, på den tidligere Jomfru Maria Kirkegård ved helligåndshuset.

Restaureret: 1703 (?)

Restaureret: 1752
Restaureringen i 1752 var omfattende og indebar også nybygning på rådhuset, der nu blev udstyret med portal og en stentrappe. Derudover blev arresterne forbedret.

Nedtaget: 1854
I 1845 opførtes et særskilt arresthus bag ved rådhuset for at forbedre fangernes forhold.

Billeder
Miniature af billedet Tegning af Horsens rådhus fra 1585-1854Tegning af Horsens rådhus fra 1585-1854
Denne tegning af Horsens rådhus er i Svend Aage Bays bog dateret til 1751-52. Det kunne i og for sig være troligt, hvis ikke det var, fordi tegneren er opført som bygningsinspektør F.F. Friis. Friis levede i midten af 1800-tallet og kan altså ikke være manden bag denne tegning, med mindre der har sneget sig en trykfejl ind i Bays manuskript, så der i stedet for 1851-52, er kommet til at stå 1751-52. På den anden side er det ikke nødvendigvis dateringen, den er gal med, men i stedet tegneren. Danske Kancelli udsendte i 1844 en opfordring til samtlige ting- og arresthuse i riget om at indsende grundplaner over deres bygninger. F.F. Friis var den ansvarshavende arkitekt; det er derfor muligt, at man i Horsens har indsendt en gammel tegning, og denne er så endt som et værk af F.F. Friis i Rigsarkivets kortsamling.

Grundplanens tekst siger fra venstre: Byting, rådstue, civilarrest, [?] og Nim herredsting.

Bemærkninger -
Litteratur Fabricius, O.: Horsens bys historie, Odense, 1879