Tegning af Horsens rådhus fra 1585-1854

Denne tegning af Horsens rådhus er i Svend Aage Bays bog dateret til 1751-52. Det kunne i og for sig være troligt, hvis ikke det var, fordi tegneren er opført som bygningsinspektør F.F. Friis. Friis levede i midten af 1800-tallet og kan altså ikke være manden bag denne tegning, med mindre der har sneget sig en trykfejl ind i Bays manuskript, så der i stedet for 1851-52, er kommet til at stå 1751-52. På den anden side er det ikke nødvendigvis dateringen, den er gal med, men i stedet tegneren. Danske Kancelli udsendte i 1844 en opfordring til samtlige ting- og arresthuse i riget om at indsende grundplaner over deres bygninger. F.F. Friis var den ansvarshavende arkitekt; det er derfor muligt, at man i Horsens har indsendt en gammel tegning, og denne er så endt som et værk af F.F. Friis i Rigsarkivets kortsamling. Grundplanens tekst siger fra venstre: Byting, rådstue, civilarrest, [?] og Nim herredsting.

Rådhus Horsens rådhus fra 1585
Oprindelse tegning af F.F. Friis (1751-52)?, Rigsarkivets Kortsamling
Rettigheder -
Litteratur Bay, Svend Åge: Horsens historie indtil 1837, Horsens, 1982, s. 37