Kolding rådhus fra 1582

Placering Torvet (Axeltorv)
Funktioner Byting, Fest- og mødesal for borgerne, Vinkælder, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering Kongen skænker materialerne.
Kongen har bidraget
Kronologi

Opført: 1582
Bygningen blev opført af tømmer fra den nedbrudte Viuf Hovedgård, som byen var blevet skænket af kongen i 1579.

Restaureret: 1596
1596 fik man, over mod kirken, tilbygget en indgang, som kunne bruges ved bryllupper.

Restaureret: 1609
I 1609 blev en sandstenstavle indsat over døren i forbindelse med en udbedring, måske endda en udbygning, af rådhuset.

Restaureret: 1740
Rådhuset blev i 1740 renoveret, men også løbende blev der foretaget mange mindre forbedringer.

Nedtaget: 1839
Rådhuset blev nedtaget, men materialerne blev genbrugt ved opførelsen af byens nye fattighus.

Grunden til, at man blev nødt til at nedtage rådhuset var særlig fangehullernes dårlige tilstand, og samtidig at hele rådhuset efterhånden var meget faldefærdigt og for lille til at kunne rumme de nødvendige funktioner.

Billeder
Miniature af billedet Kolding fra 1582Kolding fra 1582
Denne tegning er en rekonstruktion af det gamle middelalderlige rådhus, fremstillet på baggrund af oplysninger fra gamle kæmnerregnskaber, hvorfor tegningen kan være upræcis i forhold til rådhusets egentlige udseende.
Bemærkninger I 1600-tallet bestod rådhuset af 16 fag bindingsværk i to etager. Det var med høj kælder, hvori der var indrettet vinkælder - et offentligt udskænkningssted.

Man har ikke mange oplysninger om, hvordan rådhuset var indrettet, men man ved, at der var et køkken - måske nede i kælderen? - idet der i 1643 indrettes en "Postey-Ovn", og en køkkenskorsten nævnes også.

Litteratur Bruun, Georg: Kolding før 1700 - en hjemstavnsbog, Kolding, 1933
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, tredje udgave, div. bind, København, 1898-1906
Dedenroth-Schou, Birgitte og Petersen, Jens Åge S.: Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000, Kolding Stadsarkiv, 2001
Eliassen, P.: Kolding fra middelalder til nutid, Kolding, 1910
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, første udgave, div. bind, København, 1858-1859
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, anden udgave, div. bind, København, 1872-1879
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970