Assens rådhus fra 1781

Placering Centrum (Vestre hjørne ved Badstuegade og Østergade)
Funktioner Byting, Kæmnerkontor, Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Opført: 1781
Der er uenighed i litteraturen om, hvorvidt byggeriet var et nybyggeri eller en istandsættelse. Elsøe Jensen mener, at dette rådhus lå på det modsatte hjørne i forhold til det tidligere rådhus, mens Lauritz Maaløe mener, at det er en omfattende istandsættelse. Hvis rådhuset rent faktisk har flyttet plads, må det dog her konkluderes, at der er tale om et nyt rådhus, selv hvis der er genbrugt mange materialer fra det gamle rådhus.

Kæmnerregnskabet viser tillige, at der blev brugt store mængde byggemateriale, og projektet blev så dyrt, at det næsten må være en nybygning.

Restaureret: 1794
Ombygningen i 1794 var en mindre ombygning, der skyldtes, at det økonomisk gik byen bedre; man kunne derfor tillade sig at istandsætte rådhuset, og man reparerede byens våben, der sad på rådhusets frontispice.

Restaureret: 1798
I 1798 gik det stadig økonomisk godt for byen, og man foretog derfor igen reparationer på rådhuset, denne gang fik man nye vindueskarme.

Restaureret: 1802
Ved ombygningen i 1802 kom der en større tilbygning til. Den var 8 fag lang og i to etager, prisen var 990 rdl. Denne sidebygning ligger langs Badstuegade.

Restaureret: 1830

Billeder
Miniature af billedet Assens rådhus omkring 1870, set fra ØstergadeAssens rådhus omkring 1870, set fra Østergade
Rådhuset er den tredje bygning til venstre; det er den lyse bygning med frontispice. Rådhuset stammer fra 1781 og var stadig i brug op i det tyvende århundrede.
Bemærkninger Rådhuset var grundmuret som de fleste rådhuse fra slutningen af 1700-tallet.
Litteratur Maaløe, Lauritz: Assens gennem 700 år, Odense 1936, Odense, 1936
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Fyn med omliggende øer, bind 1, Odense, 1992
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970