Københavns rådhus fra 1815

Placering Torvet (På den gamle vajsenhusgrund på Nytorv)
Funktioner Rådstue
Bygmestre C.F. Hansen (arkitekt)
Finansiering Grunden kostede ca. 40.500 rdl.
Kronologi

Opført: 1815
Byggeriet gik i gang allerede i starten af århundredet, men trak ud dels pga. materialemangel (man nedbrød Hirscholm Slot for at skaffe materialer), dels - og især - pga. krigen mod England 1807-14.

Billeder
Miniature af billedet Grundplan over C.F. Hansens rådhus fra 1815Grundplan over C.F. Hansens rådhus fra 1815
Rådhuset fra 1815 blev tegnet af C.F. Hansen og er nu en af Københavns meget markante bygninger.

Facaden med de seks søjler ud mod Nytorv ses i bunden af billedet. Med denne grundplan bliver det meget tydeligt, hvor stort et bygningskompleks rådhuset var; større, end det umiddelbart syner fra Nytorvs gadeplan.


Miniature af billedet Københavns rådhus fra 1815, set fra NytorvKøbenhavns rådhus fra 1815, set fra Nytorv
Råd- og domhuset set fra Nytorv med de seks karakteristiske søjler.

Torvet ser i 1815 mere hyggeligt end på stikkene fra Resens Atlas i 1672. Der er handel og livlig trafik på torvet.

Det store, imposante rådhus i baggrunden danner en seriøs ramme om begivenhederne og må siges at indgyde respekt og opfordre til ro og orden.

Bemærkninger Rådhuset var i to etager med helvalmet tag og kolonnade og blev senere til Københavns domhus.

Rådhuset indeholdt ikke selv arrestceller; derimod blev der opført en selvstændig arrestbygning, også tegnet af C.F. Hansen, i forbindelse med rådhuset.

Litteratur Møller, Jan: København, før og nu - og aldrig, bind 3, udg. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal, København, 1988
Jensen, Jørgen Elsøe: Danmarks middelalderlige byplaner, Nordøstsjælland og Bornholm, bind 7, Odense, 2000