Københavns rådhus fra 1815, set fra Nytorv

Råd- og domhuset set fra Nytorv med de seks karakteristiske søjler. Torvet ser i 1815 mere hyggeligt end på stikkene fra Resens Atlas i 1672. Der er handel og livlig trafik på torvet. Det store, imposante rådhus i baggrunden danner en seriøs ramme om begivenhederne og må siges at indgyde respekt og opfordre til ro og orden.

Rådhus Københavns rådhus fra 1815
Oprindelse

efter et stik fra 1824 af J. Holm, Københavns bymuseum

Rettigheder -
Litteratur Møller, Jan: København, før og nu - og aldrig, bind 3, udg. af Bo Bramsen og Palle Fogtdal, København, 1988, s. 455