Kalundborg rådhus fra 1539 (opført 1450-75)

Placering Centrum (Adelgade 8)
Funktioner Rådstue
Bygmestre -
Finansiering -
Kronologi

Erhvervet: 1539
Rådhuset blev formentlig bygget mellem 1450-1475.

Rådhuset lå i forbindelse med den middelalderlige bispegård og var en salsbygning i dette kompleks indtil 1539, hvor det fik funktion som rådhus.

Overgået til anden anvendelse: 1854
Huset tages ud af funktion i 1854, men står stadig bevaret sammen med resten af bispegården.

Billeder
Miniature af billedet Kalundborg rådhus 1539-1854Kalundborg rådhus 1539-1854
Rådhuset er den mørke bygning helt til venstre i billedet. Det blev bygget omkring 1450-1475 som en del af det middelalderlige bispegårdskompleks. Det var oprindelig en salsbygning, men efter reformationen overtog byen det som rådhus.

Miniature af billedet Forsøg på rekonstruktion af Kalundborg rådhus, set fra AdelgadeForsøg på rekonstruktion af Kalundborg rådhus, set fra Adelgade
Denne tegning viser klart rådhuset som en integreret del af bispegården. Rådhuset er den store gavlbygning til venstre i billedet. Der var ingen indgang i stueplan; kun via kælderen kunne man komme ind. Bygningens indretning viser tydeligt, at den ikke er bygget til sit formål; sædvanligvis ser man et par sale og evt. en separat bolig i rådhuset, men dette rådhus har åbenbart alligevel kunnet leve op til de krav eller behov, man havde i Kalundborg helt frem til 1854.
Bemærkninger Rådhuset var et grundmuret gavlhus, det var fem fag langt og har et stejlt heltag med tegl. Der var høj kælder med dør fra gaden. Til stueetagen var der ingen indgang fra gaden. I kælderen såvel som i stuetagen er der kun ét rum, og der er ikke fundet spor efter ældre skillerum.
Litteratur Ganshorn, Jørgen m.fl.: Kalundborgs historie, bind 3, byens huse, Kalundborg, 1983
Trap, J.P.: Kongeriget Danmark, femte udgave, div. bind, København, 1959-1970